Retreat

Stilla dagar

Retreat är dagar särskilt avsatta för att gå in i tystnad och få mer utrymme för bön och reflektion. De gemensamma retreaterna kan vara upplagda på olika sätt, men oftast finns några pass med undervisning och ledda meditationer över bibeltexter. Det finns också tillfälle till enskilt samtal med retreatledaren.

Kontakta oss för mer information per telefon 0760-227 327.

36     En röst ropar i öknen:
     Ställ ner icakassarna!
     En röst ropar i öknen:
     Stäng av mobilen!
     Ökentystnad är inte frestelsernas plats,
     nej tystnaden torkar det blaskiga livet,
     gör det koncentrerat.
     Lukt och smak intensifieras för livets
     väsentligheter.
     Besinnar att Herren är Gud.

                            Cecilia Luther, Sjövik