Gudstjänst

Triptyk Klaradals klosterGudstjänster i Vår Frälsares kapell, Klaradals kloster

           Vi räknar med att man nu kan vara lite fler i kapellet, men ändå sitta med rimligt avstånd från varandra. Blir det för trångt tar vi hallen i anspråk. Välkomna!

17.30 tisdag – söndag
bes vesper, aftonsång, en av dagens tideböner. Den består av växelsjungna psaltarpsalmer, bibelläsning och bön. På måndagar har vi inga offentliga gudstjänster.

Mässa, nattvardsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning firas

Tisdagar 18.30
Torsdagar 08.00
Fredagar 08.00

Efter mässan på tisdagar är den som vill välkommen att stanna på té och smörgås.