Välkommen!

13Obs! Nytt telefonnummer!!!!
0760-227 327

Klaradals kloster ligger cirka fyra mil nordost om Göteborg, i ett litet samhälle som heter Sjövik och ligger vid Mjörns strand. Här lever och arbetar
Helige Franciskus systraskap, en av de grupper som lever kommunitets- eller klosterliv inom Svenska kyrkan.

Bönestunderna i kapellet med psaltarpsalmer,
bibelläsning och förbön ger dagen dess struktur. En del av dygnet råder tystnad. Trädgård, hus och kök ger många tillfällen till praktiskt arbete. Själavård och samtal blir ofta frukten av mötet med människor, här i klostret eller i de församlingar, skolor och föreningar dit systrarna inbjuds att tala och medverka..

Tre andakter i fastetid – onsdagarna 4 och 18 mars och 1 april
Vesper med predikan 17.30 i Klaradals klosters kapell
4/3 tema ”Bot”, Per Abrahamsson,
18/3 tema ”Fasta”, Börje Egfors,
1/4 tema ”Jesu lidande”, Victor Hjort

Tider för vår ”vanliga gästverksamhet”  finns det information om här. 
Retreater kan du läsa om här

Gregorianiklägret återkommer i sommar, 25 – 28 juni 2020. Mer info och länk vidare till anmälan finns här.

Ny CD: Jag vill väcka morgonrodnaden

Vår sedan länge slutsålda CD ”Tala ut med Gud!” finns möjlig att höra och ladda ner,
gå till fliken Ljud&bild, Musik!

Du når oss på adress:
Klaradals kloster, Lindåsvägen 22, 443 45  Sjövik

Obs! Nytt telefonnummer!!!!  0760-227 327

säkrast tisdag-lördag 9.30-11.30

porten@klaradalskloster.se
Vår ekonomi heter Sankta Klaras stiftelse, bg 811-8879