Pingstnovenan

– nio dagar av bön om Anden

Tiden mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingstdagen är sedan gammalt en tid för bön om den helige Ande – för oss själva, för kyrkan och för världen. Förebilden är det som skildras i Apostlagärningarna 1:4-14: hur de troende samlades till intensiv och uthållig bön medan de väntade på att Jesu löfte om Anden skulle uppfyllas konkret.

Här följer en bön som kan bedjas dagligen under novenan i gemenskap med många kristna i vårt land, därefter texter och en kort bön för varje dag.

Daglig bön under Pingstnovenan
från Sveriges Kristna Råd:

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser,
förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja
och följa Honom som är vägen,
sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud,
vårt ursprung och mål.

BIBELTEXTER FÖR PINGSTNOVENAN
och böner kring Andens frukter, Gal 5:22-26

Första dagen (fredag)

Apg 1:1-14 Vänta på det som Fadern har utlovat
Joh 14:15-26 En Hjälpare som skall vara hos er för alltid

Kom, helige Ande, ge mig kärleken
så jag glömmer att vara egoistisk!

Andra dagen (lördag)

Apg 8:14-17 De lade händerna på dem, och de fick helig Ande
Mark 1:9-11 Anden kom ner över Jesus

Kom, helige Ande, låt din glädje
göra mig till ett påskljus för andra!

Tredje dagen (söndag)

Apg 10:34-44 Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord
Luk 4:16-22 Herrens Ande är över mig

Kom, helige Ande, med Kristi frids gåva, som gör oss alla till ett!

Fjärde dagen (måndag)

Rom 5:1-8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden
Joh 7:37-40 Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten

Kom, helige Ande, ge mig tålamod med människor
och med mig själv!

Femte dagen (tisdag)

Rom 8:14-17 Anden som ger söners rätt
Luk 10:21-24 Jag prisar dig, fader, för att du har uppenbarat detta
för dem som har ett barns sinne

Kom, helige Ande, hjälp mig att förbli vänlig,
även när det kostar på!

Sjätte dagen (onsdag)

Rom 8:26-27 Anden vädjar för oss med rop utan ord
Joh 16:5-7 Det är för ert bästa som jag lämnar er

Kom, helige Ande, med Kristi godhet,
må den trösta mig och alla idag!

Sjunde dagen (torsdag)

1 Kor 12:4-13 En och samme Ande fördelar sina gåvor
Joh 14:23-26 Hjälparen skall påminna er om allt

Kom, helige Ande, gör mig trofast, även när andra sviker!

Åttonde dagen (fredag)

Gal 5:22-26 Andens frukter
Joh 16:12-13 Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen

Kom, helige Ande, ge mig Kristi ödmjukhet,
så jag aktar och tjänar alla!

Nionde dagen (lördag)

Ef 4:30-5:2 Guds Andes kännemärke
Joh 20:19-23 Han andades på dem och sade: Ta emot helig Ande

Kom, helige Ande, ge mig självbehärskning, så jag hejdar mig själv!

(Bibeltexter från Oremus, katolsk bönbok.
Bönerna med Andens frukter – Björn Håkonsson, Vandra med oss.)