En psykolog läser Tio Guds bud


Fyra tisdagskvällar med sr Lena, Klaradals kloster i Sjövik

Tisdag 12 februari 2019: ”Vad är etik?”

Tisdag 12 mars 2019: ”Min nästa och jag”, del 1

Tisdag 9 april 2019: ”Min nästa och jag”, del 2

Tisdag 14 maj 2019: ”Människan inför Gud”

18.30 mässa i Klaradals klosters kapell, därefter samling i huvudbyggnaden, té och smörgås.
19.30 föredrag och samtal
c:a 20.30 avslutas kvällen med aftonbön i kapellet.Klaradals kloster, Lindåsvägen 22, 443 45 Sjövik

tel 0302-432 60

porten@klaradalskloster.se hemsida: www.klaradalskloster.se