Gäst i klostret

33I klostrets huvudbyggnad finns några rum där vi kan ta emot gäster som vill tillbringa några dagar i vår miljö. Oftast tar vi bara emot kvinnliga gäster, men till retreater och stilla dagar är även män välkomna.

Som gäst inbjuds Du att njuta av den stillhet och möjlighet till bön och reflektion som livet i klostret ger utrymme för. Den lilla byn Sjövik och den omgivande naturen med både skog och sjö lockar till sköna promenader. Vill Du delta i det praktiska arbetet, så finns det oftast goda möjligheter att hjälpa till i trädgård eller hushållsarbete.
Gästverksamhetens är ingen affärsrörelse och det finns inget bestämt pris för vistelsen, utan ekonomin bygger på att gästerna bidrar med en gåva för att täcka kostnaderna för mat och husrum.

Följande perioder i höst tar vi emot kvinnliga gäster, man kan komma ett eller flera dygn:

tisdag 3 – söndag 8 oktober
tisdag 17 – fredag 20 oktober
tisdag 7 – fredag 10 november
tisdag 21 – söndag 26 november
tisdag 12 – söndag 17 december

Vill du komma som gäst, så ring 0302-432 60 för att göra upp om tiden.