Fem tisdagskvällar om Kyrkans tidiga teologer

I år firas 500-årsminnet av reformationen, och det vill vi uppmärksamma genom att ta på allvar det som var så viktigt för reformatorerna: att det inte handlade om någon nyuppfunnen lära, utan om att återvända till källorna – till bibeln, trosbekännelserna och ”de gamla författarna”, alltså dem vi brukar kalla kyrkofäderna.

Fem tisdagar under sommarhalvåret följs kvällsmässan av att sr Inger håller korta föredrag om några av de teologer och andliga ledare som formulerade och förde Kyrkans tro vidare. Välkommen att lyssna och samtala!

Mässa i vårt kapell 18.30, sedan té och smörgås i huvudbyggnaden, föredrag 19.30-20.00, samtal. Avslutning med aftonbön 20.30.

Tisdag 16 maj: De som kom efter apostlarna. Om Ignatios av Antiokia, 30-107, och Polykarpos av Smyrna, 70-155.

Tisdag 6 juni: Mitt i samhället och ut i öknen. Omvälvningarna för 300-talets kyrka var stora. Sr inger berättar om Athanasios av Alexandria och Antonios av Egypten och deras tid.

Tisdag 11 juli: Fruktbar formuleringstid. Bekännelsen som antogs i Nicea 325 behövde tas emot och termerna finslipas för att tjäna som verktyg för enheten. Centrala gestalter är Gregorios av Nazians, hans vänner Basilios av Caesarea, Gregorios av Nyssa och deras syster Makrina

Tisdag 15 augusti:  Att tro för att förstå. Att söka förstå för att bättre tro. Augustinus av Hippo, 354-430, har kallats ‘den första moderna människan’. Han har haft stor betydelse för filosofi, teologi och tänkande i hela västvärlden.

Tisdag 19 september: Gudomligt och mänskligt. Kyrkomötet i Kalcedon 451 fastslog avgörande formuleringar av tron på Jesus som Gud och människa. De följande tvåhundra åren fortsatte den teologiska bearbetningen och ett antal följdfrågor behövde besvaras. Maximos Bekännaren, 580-662, är en av dem som sammanfattar teologin och för den vidare.

 

Klaradals kloster, Lindåsvägen 22, 443 45 Sjövik, 0302-43260, www.klaradalskloster.se